Kalba gyventojai

Arminas Lydeka apie kaimynų santykius: mane erzina pavydas

Etiketo žinovas Arminas Lydeka pastebi ryškėjantį susvetimėjimą tarp kaimynų.
Etiketo žinovas Arminas Lydeka pastebi ryškėjantį susvetimėjimą tarp kaimynų.

Ar gerai sutariate su savo kaimynais? Ar pažįstate, kas gyvena gretimame name? Etiketo žinovas Arminas Lydeka pastebi ryškėjantį susvetimėjimą tarp kaimynų. Jis mielai sutiko pasidalinti savo įžvalgomis apie vilniečių kaimynų bendravimą.

Kaip manote, ar vilniečiai mandagūs kaimynai?

Be abejo. Matyt, tai palikimas dar senesnių laikų. Turiu omeny, XX amžiaus pradžią, kai sutikęs kaime ar miestelyje žmogus žmogų, tiksliai jo net nepažinodamas, iš kurio kiemo ar sodybos jis yra, su juo sveikindavosi ir palinkėdavo geros dienos.

Kokias kaimynų bendravimo tendencijas pastebite?

Pastebiu susvetimėjimo tendencijas. Žmonės labiau užsidaro savo aplinkoje, savo kiaute, savo draugų rate ir dažnai net nežino, kas yra jų kaimynai. Kas gyvena priešais? Nežinau. Tokios ryškios susvetimėjimo tendencijos yra visoje Europoje. Tad šiuo požiūriu mes, lietuviai, dar esame labiau „natūralistai“: labiau norim jausti savo aplinką, kas šalia mūsų gyvena, kas su kuo vaikšto, kokį automobilį kaimynas vairuoja ir panašiai.

Tai sąlygoja ir gerų dalykų, tarkim, saugios kaimynystės sistema, kurią turim Lietuvoje. Kai yra žmonių, kurie daugiau laiko praleidžia namuose ir gali dažniau pro langą pažiūrėti: kas į kiemą įvažiavo, kas į laiptinę užėjo, ką išsinešė iš tos laiptinės. Iš tiesų, tai padeda.

Kas jums nepatinka kaimynų bendravime?

Mane erzina tam tikras pavydas kaimynui. Jei kaimynas važinėja geru automobiliu, tai jau kažkoks pavydas atsiranda. Jei dar jis remontą pasidarė, tai iškart blogesniu kaimynų akyse tapo. O jei tas kaimynas nori visiems suremontuoti laiptinę, tai iškart kyla kalbos: O ko jis čia toks iniciatyvus? Kokių jis interesų turi? „Kažkas čia su juo negerai“ – pagalvoja žmonės. Yra kažkoks „giluminis“ genas pavydėti kaimynui.

Gal prisimenate kokį nutikimą, kai tarp kaimynų kilo konfliktas dėl paprasčiausio nemandagumo?

Viena kaimynė visiškai nepagrįstai apšaukusi kitą, vietoj to, kad atsiprašytų, nusprendė parašyti keistą raštą. Jame rašė apie Dievo palaimą ir poreikį visiems susitaikyti per Dievą ir Dievo malonėje pajausti vieniems kitus. Labai keistai tai atrodė. Nesuprasi, ar čia taip žmogus pripažįsta savo kaltę ar priešingai – nepripažįsta jos.

Kaip sukurti gerą atmosferą tarp kaimynų? Galite pasidalinti geros kaimynystės receptu?

Nuoširdžiai bendrauti, pasikalbėti ir apie gerus, ir blogus dalykus. Siūlau nepabijoti kartais padaryti bendrą kavos išgėrimą su kaimynais, galbūt vasarą kokios mėsytės kieme drauge išsikepti. Tai labai suartina kaimynus. Po to net ir negatyvūs dalykai atrodo nereikšmingi: „Oj, nieko čia tokio, viską čia mes išspręsim“. Tie santykiai iškart tampa kur kas geresni.

Ačiū už pokalbį!